Historik

1990
Da dirigent Michael Deltchev kom til Danmark fra Bulgarien for at fortsætte sin karriere her, stiftede han i 1990 Dansk Øst/ Vest Kor, med det formål at give grupper af sangere og musikere kendskab til musikkulturen i Central og Østeuropa og bringe denne kulturarv til publikum i Danmark.
2003
I 2003 blev Dansk Øst/ Vest Kor til institutionen Danish Musik Consort (DaMuCo), idet den nystartede bestyrelse fandt, at der efter murens fald og de østeuropæiske landes optagelse i EU,

var brug for et mere internationalt dækkende navn. DaMuCo er nu et projektudviklingsselskab, der ligesom forløberen, bl.a. har til formål at udbrede kendskabet til den musikalske arv og kultur på tværs i Europa.

Ved DaMuCos start var ”Den Klassiske,” en årligt tilbagevendende festival, netop ”afgået ved døden.” og DaMuCos stifter Michael Deltchev tog kontakt til Ebeltoft Kommune for at undersøge

muligheden for økonomisk støtte til start af en ny festival. Kulturudvalget var meget positivt og lovede økonomisk støtte, det blev starten på ProMusica Ebeltoft, en række af klassiske koncerter og arrangementer, der løber henover året.

Åbningskoncerten med den Jyske Operas Kor, fandt sted den 14. juni på Kvadrat, men inden da var der en flot åbningsceremoni i rådhushallen med taler, sang og musik. Michael Deltchev sluttede sin tale med ordene: ”Musikkens sprog taler for sig selv, det kommer fra hjertet og taler til sjælen” og det er netop denne glæde ved at opleve og viderebringe sang og musik på et højt niveau, der bærer det ulønnede arbejde i DaMuCos bestyrelse.
2004
De følgende år har DaMuCo arrangeret en lang række koncerter, hvor af den årlige nytårskoncert, nok hører til den mest kendte og populære. Men også koncerter med pianisten Anne Øland, Den Jyske Operas kor, ”Mød Morgendagens operastjerner,”og Randers Big Band har tiltrukket et stort publikum.

Michael Deltchevs bulgarske baggrund har givet anledning til, at publikum flere gange har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med den bulgarske musik. I august 2004 besøgte det bulgarske kvindekor ” Nocturne” Ebeltoft og gav sammen med det daværende Ebeltoft Kor koncert på Hotel Ebeltoft Strand og under Ebelfestivalen 2005 arrangerede DaMuCo bulgarsk aften med mad og balkanmusik med ” Pipero” under ledelse af Michael Deltchev.
2005
I september 2005 tog DaMuCo initiativ til et helt nyt projekt, ” Op i Revyen med Operaen.” Det blev gennemført i samarbejde med sangere fra Den Jyske Opera, tekstforfatterne og Fregatten Jylland. Revyen som blev til noget helt specielt med tekster skrevet til kendt operamusik, fik et stort og begejstret publikum ved de tre forestillinger.

For DaMuCo er det vigtigt hele tiden at skabe nyt og bringe fornyelse i arrangementerne.
2007
I Kr. Himmelfartsdagene i 2007 afholdt DaMuCo i samarbejde med Fregatten en Folkfestival, med både kendte og nye navne indenfor folkemusikken og de mange hundrede besøgende, der i disse dage fandt vej til koncerterne var begejstrede og nød musikken trods et koldt og blæsende forårsvejr.

I 2008 er DaMuCo klar med et alsidigt og nyt og spændende program i rækken af ProMusica koncerter med støtte fra Syddjurs kommune.
© 1990-2017 Danish Music Consort, Ebeltoft, Nationalpark Mols Bjerge, Denmark
Lav din egen hjemmeside med mono.net